azimat untuk menolak hama tanaman

azimat untuk menolak hama tanaman

 

azimat untuk menolak hama tanaman

ass..wr..wb..
untuk kali saya akan memaparkan tentang bagai mana tatacara mengatasi gangguan gangguan hama
tanaman, artikel ini kami muat berdasarkan permintaan teman teman, yang bertanya tentang bagai mana tatacra mengatasi gangguan hama yang dapat merusak kebun atau tanaman, seperti di antaranya tanaman palawija, padi, jagung, karet, sawit, dll.

menurut pengalaman saya, untuk mengatasi gangguan gangguan hama dengan menggunakan kecanggihan teknologi tidaklah cukup, karena di samping kita dapat menambah anggaran biaya produksi yang terlalu mahal juga dapat memakan tenaga kerja yang cukup banyak.

kalau kita mau jujur coba lah kita tengok kebelakang pada zaman dahulu, apakah nenek moyang kita ketika menanam tanaman menggunakan pupuk modern…?  akan tetapai pada waktu itu nenek moyang kita dalam bercocok tanam di lakukan secara manual, namun demikian hasil yang di dapatkan pun sungguh sangat luar biasa.

yang mau saya sampaikan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam bercocok tanam dengan menggunakan teknologi yang serba modern tidaklah salah, akan tetapi jauh lebih baik jika kita coba melakukan laku ihtiar seperti yang pernah di lakukan oleh para leluhur kita, yakni dengan melakukan laku ihtiar kebatinan,dengan menggunakan azimat untuk menolak tanaman.

berikut ini Azimat yang dapat di gunakan untuk menolak hama tanaman

azimat untuk menolak hama tanaman

cara menulis azimat untuk menolak hama tanaman

 

  • ditulis pada batu padas yang pipih.
  • lalu pada malam jum’at kliwon , azimat tersebut di kubur pada tengah tengah kebon
  • insya allah dengan asebab azimat tersebut, tanaman anda akan terjaga dari gangguan hama.
Mabes Laskar Khodam Sakti

Jl. Elang Raya , Gonilan, Kartasura

Solo, Jawa tengah
WA +6285879593262