FADHILAH BASMALAH

Assalamu’alaikum wr,wb buat santri KHODAM SAKTI….Bab berikut adalah mengenai Kunci Langit dan Bumi. Basmalah yang merupakan kalimat kunci dari semua permulaan. Maka ambillah dia untuk dirimu dan jadikanlah sebagai senjatamu saat kau dalam keadaan butuh pertolongan kepada Allah SWT. Inilah sebagian dari rahasia yang diwariskan para salafush sholih.

Faidah Basmalah
Untuk Mendapatkan Hajat Dan Membuka Kesulitan
( Dibaca / Diamalkan Waktu Dhuha )

Caranya :
# Sholat 6 rakaat ( tiap 2 rakaat salam ). Tiap rakaat Al-fatihah + Alam Nasyroh …15x. Salam !!

Selanjutnya membaca hadarot pembuka, sebagai berikut :
# Alfatihah liridho lillahi ta’ala wa syafaatin nabi sayyidina Muhammadin SAW wa libarokati karomati auliyaillahi ta’ala wa sholihin wa ridho walidayni li qodho-I hajati …( niatkan )…Ila hadrotin Nabi Sayyidina Muhammadin SAW, wa khususon Lihadroti Rofrofil Ukhoidhor syaiun lillahi ta’ala, bisirril fatehah…7x

Lalu baca Bismillahirrahmannirrahiim 786x dengan hati yang khusu’ penuh harapan pada Allah Ta’ala.

# Ba’dain membaca doa Basmalah. Inilah doanya :
Bismillahirrahmannirrahiim Allahumma inni as-aluka bifadhli Bismillahirrahmannirrahiim, wa as-aluka bi’azhomati Bismillahirrahmannirrahiim, wa as-aluka bijalali wa sanaa-I Bismillahirrahmannirrahiim, wa as-aluka bihaibati Bismillahirrahmannirrahiim, wa bihurmati Bismillahirrahmannirrahiim, wa bijabaruuti wa malakuuti kibriyaa-IBismillahirrahmannirrahiim, wa bi’izzati wa qudroti Bismillahirrahmannirrahiim. Irfa’ qodrii wa yassir amrii wajbur kasrii waghnini faqrii wa atil ‘umri bifadhlika wa karomika wa as-aluka ya man huwa kaf ‘ha ya ‘ain shod – ha mim ‘ain sin qof – alif lam mim – alif lam ro, bisirri ismil a’dhomi La ilaha illa anta alhayyul qoyyum al’aliyu ‘azhimul akromu dzul jalali wal ikrom, wa as-aluka bijalalil haibati wa bi’izzil ‘izzati, wa as-aluka bikibriyaa-il ‘azhomati wa bijabarutil qudroti antaj’alani minal ladzina la khoufun ‘alaihim walahum yahzanun. Wa as-aluka bidawamil baqoo-I wa dhiyaa-innuuri antaj’alani minassholihiina, wa as-aluka bihusnil bahaa-I wa isyrooqi wajhikal karim an tud khilani birohmatika fi jannatin na’im ya robbal ‘alamin.

LI-JAMA’ATI AWWABIN BI DARUL MUTTAQIN 10 MUHAROM 1418 H.
Disebarkan dan di Ijazahkan oleh :
Al-Mukarom As-Syaikh Sayyidul Walid Pangeran Muhammad
KH. Ali Umar Toyyib Al-Palembani

=== Sempurna wirid ===

Faidah Basmalah
Untuk Mendapatkan Hajat Dan Membuka Kesulitan
( Diamalkan Waktu Sahar / pertiga malam )

Berkata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali Ra : “ Barangsiapa diantara mereka membaca Basmalah 12.000 x dengan cara setiap selesai membaca 1.000 x hendaklah sholat hajat 2 rakaat. Setelah selesai rakaat yang terakhir kemudian meminta atau berdo’a kepada Allah apa-apa yang diinginkan baik maksud dunia ataupun akhirat, Insya Alloh dikabulkan segala yang diharapkan.”

Caranya adalah dimulai dengan membaca hadarot tawasul :
# Alfatihah liridho lillahi ta’ala wa syafaatin nabi sayyidina Muhammadin SAW wa libarokati karomati auliya-illahi ta’ala wa sholihin wa ridho walidayni li qodho-I hajati …( niatkan )…Ila hadrotin Nabi Sayyidina Muhammadin SAW, wa khususon Lihadroti Rofrofil Ukhoidhor syaiun lillahi ta’ala, bisirril fatehah……..7x

Lalu baca Bismillahirrahmannirrahiim 1.000 x,dengan hati yang khusu’ penuh harapan pada Allah Ta’ala

# Sholat 2 rakaat . Tiap rakaat Al-fatihah + Ayatul Qursy dan Suratul Ikhlas…. Salam !!
( cat : membaca hadarot tawasul hanya 1x saja ).

# Pada rakaat terakhir ( rakaat ke 12 ) setelah salam yang terakhir anda tidak perlu mengusap muka, sujud kembali sambil mengucap Allohu Akbar. Maka bacalah didalam sujud itu :
Subhaanallohi walhamdulillahi walaa ilaaha illalloh walloohu akbar. 10x
Allohumma sholli ‘alaa sayyidinaa Muhammad, wa alaa aali sayyidina Muhammad. 10x
Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw wa qinaa adzaabannaar. 10x

Setelah itu mohonlah apa yang dihajatkan. Selesai itu berakhirlah sholat anda.Angkat kepala dari sujud dan lanjutkan membaca Basmalah untuk hitungan yang terakhir !! Dan tutuplah dengan do’a khususon dibawah ini.

Bismillahirrahmannirrahiim
Allahumma inni as-aluka bifadhli Bismillahirrahmannirrahiim, wa as-aluka bi’azhomati Bismillahirrahmannirrahiim, wa as-aluka bijalali wa sanaa-I Bismillahirrahmannirrahiim, wa as-aluka bihaibati Bismillahirrahmannirrahiim, wa bihurmati Bismillahirrahmannirrahiim, wa bijabaruuti wa malakuuti kibriyaa-I Bismillahirrahmannirrahiim, wa bi’izzati wa qudroti Bismillahirrahmannirrahiim. Irfa’ qodrii wa yassir amrii wajbur kasrii waghnini faqrii wa atil ‘umri bifadhlika wa karomika wa as-aluka ya man huwa kaf ‘ha ya ‘ain shod – ha mim ‘ain sin qof – alif lam mim – alif lam ro, bisirri ismil a’dhomi La ilaha illa anta alhayyul qoyyum al’aliyu ‘azhimul akromu dzul jalali wal ikrom, wa as-aluka bijalalil haibati wa bi’izzil ‘izzati, wa as-aluka bikibriyaa-il ‘azhomati wa bijabarutil qudroti antaj’alani minal ladzina la khoufun ‘alaihim walahum yahzanun. Wa as-aluka bidawamil baqoo-I wa dhiyaa-innuuri antaj’alani minassholihiina, wa as-aluka bihusnil bahaa-I wa isyrooqi wajhikal karim an tud khilani birohmatika fi jannatin na’im ya robbal ‘alamin.

# Selesailah Riyadhoh.
Disebarkan dan di Ijazahkan oleh :
Al-Mukarom As-Syaikh H.A.Z.S MARIE, Bandung. Jawa Barat
Dinukil oleh :
Al-Faqir Illalloh Taufiqurrahman Asy-Syadzili Al-Palembani (Mabes Laskar Khodam Sakti

Jl. Elang Raya , Gonilan, Kartasura

Solo, Jawa tengah
WA +6285879593262

koin banyak hoki1000

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.