DOA HAMBA ALLAH YANG MULIA

Asslamu’allaikum wr,wb
kumpulan doa-doa mustajab ini merupakan doa yang sudah banyak dipakai dan digunakan oleh para Ulama, kiyai, syeh,dengan banyak sekali menfaatnya. Doa-doa ini bila kita sering baca banyak sekali menfaatnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu

Banyak sekali dari kita pada waktu orang berdoa tidak begitu menghayati,ada yang sambil ngobrol,bercanda,bahkan tidak menyimak sama sekali,padahal pada waktu kita bardoa itulah Kita barhubungan langsung dengan Sang Pencipta Allah SWTT.

inilah doa-doa nya yang mungkin dapat berguna kalau ada kesalahan dalam penulisan dan isi kami dengan lapang dada menerima segala kritik,saran dari Sesepuh dan @eyang samar.

DOA NABI MUSA DIKEJAR NUSUH
” RABBI NAJJINII QAUMIZH ZHAALIMIIN”
artinya
Ya tuhan kami,selamatkanlah aku dari kaum yang berbuat aniaya.

DOA NABI ADAM DAN SITI HAWA
“RABBANAA ZHALAMNAA ANFUSSANAA WA ILLAM TAGHIF LANAA WA TARHAMNAA LANAKUUNANNA MINAL KHAASIRIIN”

artinya:
Ya tuhan kami,kami telah menganiaya diri kami sendiri,dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami,niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.

DOA NABI YUNUS WAKTU DALAM PERUT IKAN
“LAA ILAAHA ILLAA ANTA SUBHAANAKA INNII KUNTU MINAZH ZHAALIMIIN”
artinya:
Tidak ada tuhan selain Engkau,Maha Suci Engkau,sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zhalim

DOA ASHHABUL KAHFI
“RABBANAA AATINAA MIN LADUNKA RAHMAH,WA HAYYIK LANAA MIN AMRINAA RASYADAA”
artinya”
Wahai tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sesemu dan sempurnakanlah bagi kami yang lurus dalam urusan kami.

DOA SITI ‘AISYA
“ALLAHUMMA INNII AS-ALUKA MINAL KHAIRI KULLIHI ‘AAJILIHI WA AAJILIHI MAA’ALIMTU MINHU WA MAA LAM A’LAM.WA A’UUDZU BIKA MINASY SYARRI KULLHI ‘AAJILIHII WA AAJILIHI MAA ‘ALIMTU MINHU WA MAA LAM A’LAM”

artinya:
Ya Allah aku mohon kepadaMu dari semua kebaikan yang segera datangnya dan yang akan datang,yang telah aku ketahui dan yang belum kuketahui.dan aku berlindung kepada-MU dari segala kejahatan yang segera datangnya dan yang akan datang baik yang telah aku ketahui dari padanya atau yang belum aku ketahui.

DOA SITI FATIMAH
“YAA HAYYU YAA QOYYUM,BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU LA TAKILNII ILAA NAFSII THARFATA ‘AININ WA ASHLIH LII AYAKNII KULLIHI”

artinya:
Wahai tuhan Yang Hidup dan Penguasa alam semesta.dengan RahmatMU aku minta pertolongan dan janganlah Engkau biarkan aku sendiri walau hanya sekejab mata dan baguskanlah segala urusanku.

DOA NABI ZAKARIA MEMOHON PUTRA
“RABBI INNII WAHANAL ‘ADZIMU MINNII WASYTA’ALAR RAKSU SYAIBAA,WA LAM AKUM BI DU’AA-IKA RABBI SYAQIYYAA.WA INNII KHIFTUL MAWAALIYA MIUW WA RAAII WA KAANATIN RA-ATII ‘AAQIRAA,FA HAB LII MUN LADUNKA WA LIYYAA”

artinya:
Ya Tuhanku,sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah beruban,dan aku belum perna kecewa dalam berdo’a kepada Engkau ya Tuhanku.dan sesunggunya aku kuwatirkan terhadap para pengganti sepeninggalanku,sedang istriku orang yang mandul,maka Anugrahilah aku dari sisi Engkau seorang putra.

Demikianlah beberapa Doa yang sangat manjur dan penuh menfaat semoga doa-doa ini dapat berguna bagi kita semua.amin ya Robbal alamin.

PENULIS

BYA GEGER

guntur arasy <[email protected]>Mabes Laskar Khodam Sakti

Jl. Elang Raya , Gonilan, Kartasura

Solo, Jawa tengah
WA +6285879593262

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.