KUMPULAN DOA MEMBAGUSKAN REJEKI (DIAKHIRI DENGAN AYAT SERIBU DINAR)

Doa ini bagus dibaca mulai pertama hingga terakhir, namun bagus juga dibaca satu persatu. Diamalkan setiap hari, baik setelah shalat wajib, atau di waktu senggang yang lainnya, secara rutin. Lebih baik jika dibaca setelah shalat hajat atau shalat dhuha.

Berikut doanya…

Audzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim.

===ALLAHUMMA MALIKAL MULKI TU’TIL MULKA MAN TASYA’ WA TANZI’UL MULKA MIM MAN TASYA’ WA TU’IZZU MAN TASYA’ WA TUDZILLU MAN TASYA’ BIYADIKAL KHOIR INNAKA ‘ALA KULLI SYAI-IN QODIR======

Artinya:  Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.”Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki.” “Di tangan Engkaulah segala kebajikan.” “Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS 3 Ali ‘Imron ayat 26)

====QOOLA RABBIGHFIRLI WAHABLI MULKA LA YAMBAGHILI AHADHIM MIM BA’DHI INNAKA ANTAL WAHHAAB. =======

Ia berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi. (Shaad:35).

======ALLAAHUMMA MAALIKAL-MULKI TU’THIL MULKA MAN TASYAAA’U WA TANZI’UL MULKA MIMMAN TASYAAA’U WA TU’IZZU MAN TASYAAA’U WA TUDZILLU MAN TASYAAA’U BI YADIKAL KHAIRU INNAKA ‘ALLA KULLI SYAI’IN QADIIR. TUULIJULLAILA FINNAHAARI WA TUULIJUNNAHAARA FILLAILI WA TUKHRIJUL CHAYYA MINAL MAYYITI WA TUKHRIJUL MAYYITA MINAL CHAYYI WA TARZUQU MAN TASYAAA’U BI GHOII CHISAAB. ROHMAANAD DUNYAA WAL AAKHIRATI WA ROHIIMAHUMAA. TU’THII MAN TASYAAA’U MIN HUMAA WA TAMNA’U MAN TASYAA’URHAMNII RAHMATAN TUGHNIINII BIHAA ‘AN RAHMATI MAN SIWAAK.====== (*)

 =====FATAQOBBALAHAA ROBBUHAA BIQOBUULIN HASANIW WA AMBATAHAA NABAATAN HASANAW WAKAFFALAHAA ZAKARIYYAA, KULLAMAA DAKHOLA ‘ALAIHAA ZAKARIYYAL MIHROOBA WAJADA ‘INDAHAA RIZQOO, QOOLA YAA MARYAMU ANNAA LAKI HAADZAA, QOOLAT HUWA MIN ‘INDILLAAH, INNALLOOHA YARZUQU MAY YASYAA’U BIGHOIRI HISAAB.=====

Maka diterimalah (permohonannya itu) oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik. Dan Dia pertumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik. Dan mengasuh akan dia Zakaria. Tiap-tiap masuk Zakaria ke tempatnya di mihrab, didapatinya ada makanan di sisinya. Berkata dia: wahai Maryam Dari mana engkau dapat ini? Dia menjawab. dia adalah dari Allah, karena sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak berkira. (Al-Imran:37).

=====RABBANA ANZIL ‘ALAINAA MAA IDHATAMMINASSAMAA ITAKUUNULANA ‘IIDHALLIAUWALINA WA AAKHIRINAA WA AAYATAMMINGKA WAR ZHUQNA WA ANTA KHAIRURRAAZHIKIIN======

Ya tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezki Yang Paling Utama. (Al-Ma’idah:114).

====WAMAYYATAQILLAHA YAJJ’ALLAHUU MAKHROJAA. WAYARZUQHU MIN HAITSU LAA YAHTASIB, WAMAYYATAWAKAL ALALLAHI FAHUWA HASBUHUU. INNALLAHA BAALIGHUL AMRIH. QOD JA’ALALLAHU LIKULLI SYAI’ING QODROO.======

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Q.S. at-talaq:2-3).

Alhamdulillahirobbilalamin.

@@@

(*) keterangan Dari Mu’adz bin Jabal, “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mencari-cari Mu’adz bin Jabal yang absen dari shalat Jumat. Setelah shalat, Rasulullah SAW mendatangi Mu’adz untuk berkata ‘hai Mu’adz kenapa saya tadi tidak melihat kau hadir?.” Mu’adz menjawab, “Karena ada orang Yahudi yang menagih hutang emas satu uqiyah padaku. Saya berusaha menemui baginda, namun dia menghalang-halangi, agar saya tidak berhasil menemui baginda.” Rasulullah SAW bersabda, “Hai Mu’adz! Bukankah kau mau? Saya ajar doa untuk kau baca? Kalau hutang yang membebani kau semisal gunung Shabir (صَبِرٌ), Allah pasti membuat kau mampu melunasi hutang itu. Berdoalah dengan doa itu hai Mu’adz)
Mabes Laskar Khodam Sakti

Jl. Elang Raya , Gonilan, Kartasura

Solo, Jawa tengah
WA +6285879593262

mimpi uang 12000

Banyak orang kesulitan mendapatkan informasi tentang mimpi uang 12000, oleh karena itu situs http://khodamsakti.com ini berdiri dengan tujuan memberikan informasi bagi anda terkait dengan mimpi uang 12000 yang sedang anda cari. Pada halaman ini, kami mempunyai informasi tentang mimpi uang 12000 yang bisa Anda baca. Anda juga bisa membaca kumpulan artikel lainnya seperti mimpi uang 12000 yang Anda baca saat ini. Bila ingin menjadikan artikel mimpi uang 12000 sebagai bahan kliping atau makalah, di sini anda bisa mendownloadnya secara gratis.
mimpi uang 12000 adalah salah satu artikel yang paling banyak dicari dan diminati oleh banyak orang. Setiap orang mempunyai alasan dan kebutuhan tersendiri mengapa mencari artikel mimpi uang 12000 di internet. Namun sayangnya, artikel mimpi uang 12000 yang diminati oleh banyak orang ini sangat terbatas jumlahnya di internet. Dan untungnya http://khodamsakti.com selalu update artikel terbaru tentang hal-hal yang berkaitan dengan mimpi uang 12000.
Keputusan Anda untuk mengunjungi situs http://khodamsakti.com sangatlah tepat. Apapun alasan Anda untuk mencari artikel tentang mimpi uang 12000, yang pasti kunjungan Anda di situs ini tidak akan sia-sia karena di halaman yang Anda buka dan baca ini memuat konten artikel yang lengkap yang berkaitan dengan informasi tentang mimpi uang 12000 yang sedang Anda cari.
Harapan kami, Informasi tentang mimpi uang 12000 yang disajikan di halaman ini bisa membantu Anda dalam mendapatkan informasi terkait dengan mimpi uang 12000. Jika informasi yang disajikan di halaman ini tidak sesuai dengan keinginan Anda, silahkan jelajahi website http://khodamsakti.com ini melalui menu atau kategori agar Anda bisa mendapatkan informasi terkait mimpi uang 12000 sesuai dengan kebutuhan Anda.
Mabes Laskar Khodam Sakti

Jl. Elang Raya , Gonilan, Kartasura

Solo, Jawa tengah
WA +6285879593262