Mahabbah (Pengasihan) sholawat manik supaya Dicintai Siapa Saja

Do’a mahabbah (pengasihan) berupa wirid dan mantra. Jika diamalkan sungguh-sungguh, akan dicintai siapa saja. Doa yang harus diwiridkan yaitu:
Allohumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin shalatan
tunjinaa bihaa minjamii’il ahwali walaafaati/wataqdhii lanaabihaa jamii’il ahwaali
haajaati/watuthahhirunnaa bihaa minjamii’issayyiaati/watar fa’unaa bihaa ‘indaka a’laddarajaati/watuballi ghunna bihaa aqshal ghaayaati/minjamii’il khairaati filhayaati waba’dalmamaati/washollallaahu ‘alaa khairi khalqihii
sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi washahbihii wasallam
Doa tersebut dibaca 11 kali tiap malam. ”Sebelas berarti welas. Membaca sejumlah itu akan diwelasi (dicintai) siapa saja. Pada malam Jumat, lebih afdol
jika jumlahnya ditambah hingga 100 kali atau lebih.
Menurut keyakinan ulama, mewiridkan salawat sangat
cepat untuk meraih hajat yang diinginkan,
Sedang mantra yang harus dibaca yakni:
Sang manik cemar uripmu wus kecekel dening aku. Diluk dingkul ketungkul dingkul (dibaca 3X sambil menahan
nafas). Kabeh mau soko kersaning Gusti Alloh. Laa
ilaaha illallah Muhammadurrasulullah
Dibaca 3 kali setiap akan bicara di hadapan banyak orang.
Bila diamalkan, semua orang yang mendengar omongan kita akan memperhatikan. Akan luluh dan akhirnya menyayangi kita,mohon agar wirid dan mantra ini diamalkan untuk kebajikan.
Mabes Laskar Khodam Sakti

Makamhaji RT 01/RW 03 Kartasura
(Selatan RS Yarsis solo)
Solo, Jawa tengah
PIN BBM D08153AC

Pengertian adat Jawa Ruwatan dan asal-usulnya

Pengertian Ruwatan

Indonesia memang kaya akan budaya. Hal ini disebabkan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Salah satu diantaranya adalah Jawa. Dalam tradisi Jawa, ada ritual yang bernama Ruwatan. Acara yang satu ini masih dilakukan hingga saat ini. Pengertian Ruwatan adalah suatu upacara atau ritual yang bertujuan untuk mengusir nasib buruk atau kesialan yang ada pada seseorang. Upacara adat Jawa ini masih sering terlihat, terutama di Jogja dan Jawa Tengah serta sebagian besar Jawa Timur. Dipercaya bahwa setelah adanya ritual ini, maka kehidupan seorang yang diruwat akan menjadi lebih baik, lebih sejahtera dan lebih beruntung.

pengertian ruwatan

Asal usul adat Jawa Ruwatan

Asal-usul Ruwatan tidak lepas dari mitos masyarakat Jawa mengenai hal-hal yang bersifat spiritual. Ruwatan adalah salah satunya, yakni dihubungkan dengan keberadaan Dewa dan Dewi. Bathara Kala namanya, merupakan adik dari Bathara Guru yang memiliki pekerjaan mengganggu manusia. Orang yang dimangsa oleh Bhatara Kala akan mengalami Sukerta atau nasib sial sepanjang hidupnya di dunia. Menurut mitos, Bathara Kala menyukai anak-anak yang berjumlah tertentu dalam sebuah keluarga. Berikut anak-anak yang menjadi kegemaran Bathara Kala dalam mitologi Jawa:

 1. Kedhono Kedhini, dua anak pertama laki-laki, lalu dua anak selanjutnya perempuan.
 2. Pandawa, lima anak semuanya lelaki. Sedangkan Pandawa Pancala Putri adalah lima orang anak semuanya perempuan.
 3. Ontang-anting adalah anak tunggal berjenis kelamin lelaki, sedangkan unting-unting adalah anak tunggal berjenis kelamin perempuan.
 4. Gendhana-gendhini, satu anak lelaki memiliki satu adik perempuan.
 5. Uger-Uger Lawang adalah dua anak lelaki, sedangkan Kembar Sepasang adalah dua anak perempuan
 6. Kembar, yakni dua anak laki-laki atau dua anak perempuan yang lahir bersamaan.
 7. Gotong Mayit adalah tiga anak perempuan semua, sedangkan Cukil Dulit adalah tiga anak lelaki semua.
 8. Serimpi adalah empat anak perempuan semua, sedangkan Serambah adalah empat anak lelaki semua.
 9. Sendang Kaapit Pancuran adalah tiga anak dengan dua lelaki dan satu orang perempuan di tengah.
 10. Pancuran Kaapit Sendang adalah tiga anak dengan dua perempuan dan satu lelaki di tengah.
 11. Sumala, yakni anak yang cacat sejak lahir.
 12. Wungle atau anak yang lahir dalam keadaan bule atau tanpa pigmen kulit.
 13. Margana adalah anak yang lahir saat ibunya dalam perjalanan, sedangkan Wahana adalah anak yang lahir saat ibunya dalam keadaan berpesta.
 14. Wuyungan adalah anak yang lahir dalam keadaan situasi yang gawat, misalnya peperangan atau bencana alam.
 15. Julung Sungsang adalah anak yang lahir pada waktu tengah hari, sedangkan Julung Sarab adalah anak yang lahir pada waktu matahari terbenam.
 16. Julung Caplok adalah anak yang lahir pada waktu senja hari, sedangkan Julur Kembang adalah anak yang dilahirkan pada saat fajar menyingsing.

Upacara adat Ruwatan yang biasa dilakukan adalah upacara adat Ruwatan Murwakala. Upacara ini menggunakan pagelaran wayang dengan lakon Murwakala. Cerita yang digunakan sangat sederhana dan orang-orang yang akan diruwat harus hadir dalam upacara tersebut. Dalam cerita, mereka nanti akan diruwat oleh seorang yang bernama Kandhabuwana. Dalam artikel selanjutnya, kita akan membahas mengenai tata cara pelaksanaan adat jawa ruwatan.Mabes Laskar Khodam Sakti

Makamhaji RT 01/RW 03 Kartasura
(Selatan RS Yarsis solo)
Solo, Jawa tengah
PIN BBM D08153AC