RAHASIA PARA AULIYA DALAM IHSAN SEJATI

Risang Mukti

Sekaligus sebagai “bagian terpenting” dalam isi semua Rotib Rahmatullah Akbar ini
Cara Ihsan Sejati
A. IHSAN KE ALLAH
Tarik Nafas Baca Kalimat HU….. ( sedalam dalamnya kemudian Tanya Hati nurani bila sudah hati bilang cukup ) Ucapkan illahi anta maksudi wa ridlo kamatlubi.
Kemudian Berdoa;
YA ILLAHI, Bi ZATILLAHI AKBAR, Jadikan Zikir ini, Suaranya Bergema di seluruh NUR ALLAH, ( Cahaya Illahiah ) Hingga Tembus Ke seluruh ZAT ALLAH, danKekalkan Suara Gema ZikirMu dalam seluruh NURMU dan seluruh ZATMU
Agungkan dan Sempurnakan ZikirMu Seagung NUR ALLAH dan ZAT ALLAH
Abadan-Abadan-Abadan Fikulli Makan Wa Fikulli Zaman
Lahaula Wala Quwata Illa billahil Aliyil Adhiem
—- ALLAHUAKBAR —
( Ucapkan sambil berhakekat Suara ZikirMenembus menembus hati – menembus Nyawa, Menembus, Ruh, Menembus PemilikSegala Ruh , (Nur ALLAH hingga ZAT Allah) —
A.IHSAN KE DALAM SOLAWAT
Nama Siapapun dalam Semua Rosul-Rosul Allah dari nabi Adam Alaihi Salam , nabi Hidir Alaihi Salam nabi sampai Rosullullah ( SollAllahu ala Muhammad), beserta Ihsan ke seluruh Umatnya
Caranya sama yaitu
Ihsan ke Rosullullah ( SollAllahu ala Muhammad )
Contoh 1.
Tarik Nafas Baca Kalimat HU….. ( sedalam dalamnya kemudian Tanya Hati nurani bila sudah hati bilang cukup ) Ucapkan illahi anta maksudi wa ridlo kamatlubi.
Kemudian Berdoa;
YA ILLAHI, Bi ZATILLAHI AKBAR, Jadikan Zikir ini, Suaranya Bergema
dari hatiku , tembak terus menembus Hati Rosullullah, ( SollAllahu ala Muhammad ) terus menembus Ruh Rosulullah ( SollAllahu ala Muhammad )
Kemudian Tembuskan ke seluruh lahir dan bathinnya Rosulullah ( SollAllahu ala Muhammad )
Kekalkan Zikir ini , Indahkan dan sempurnakan Se-sempurna yang sanggup engkau lakukan dengan Qudratdan irodahMu
Abadan-Abadan-Abadan Fikulli Makan Wa Fikulli Zaman
Lahaula Wala Quwata Illa billahil Aliyil Adhiem
—- ALLAHUAKBAR —
Ihsan ke Nabiyullah Hidir Alaihi Salam
Contoh 2
Tarik Nafas Baca Kalimat HU….. ( sedalam dalamnya kemudian Tanya Hati nurani bila sudah hati bilang cukup ) Ucapkan illahi anta maksudi wa ridlo kamatlubi.
Kemudian Berdoa;
YA ILLAHI, Bi ZATILLAHI AKBAR, Jadikan Zikir ini, Suaranya Bergema
dari hatiku , tembak terus menembus Nabiyullah Hidir Alaihi Salam terus menembus Ruh Nabiyullah Hidir Alaihi Salam
Kemudian Tembuskan ke seluruh lahir dan bathinnya Nabiyullah Hidir Alaihi Salam
Kekalkan Zikir ini , Indahkan dan sempurnakan Se-sempurna yang sanggup engkau lakukan dengan Qudratdan irodahMu
Abadan-Abadan-Abadan Fikulli Makan Wa Fikulli Zaman
Lahaula Wala Quwata Illa billahil Aliyil Adhiem
—- ALLAHUAKBAR —
Ihsan ke seluruh Ummat Rosul-Rosul Allah
Contoh 3
Tarik Nafas Baca Kalimat HU….. ( sedalam dalamnya kemudian Tanya Hati nurani bila sudah hati bilang cukup ) Ucapkan illahi anta maksudi wa ridlo kamatlubi.
Kemudian Berdoa;
YA ILLAHI, Bi ZATILLAHI AKBAR, Jadikan Zikir ini, Suaranya Bergema
dari hatiku , tembak terus menembus Hati seluruh Ummat Rosul-Rosul Allah, terus menembus Ruh seluruhUmmat Rosul-Rosul Allah Kemudian Tembuskan ke seluruh lahir dan bathinnya seluruh Ummat Rosul-Rosul Allah sejak nabi Adam Alahi Salam hingga Rosullullah ( SollAllahu ala Muhammad )
Kekalkan Zikir ini , Indahkan dan sempurnakan Se-sempurna yang sanggup engkau lakukan dengan Qudratdan irodahMu
Abadan-Abadan-Abadan Fikulli Makan Wa Fikulli Zaman
Lahaula Wala Quwata Illa billahil Aliyil Adhiem
—- ALLAHUAKBAR —
Ihsan ke orang tua kita dan leluhur kita
Contoh 4
Tarik Nafas Baca Kalimat HU….. ( sedalam dalamnya kemudian Tanya Hati nurani bila sudah hati bilang cukup ) Ucapkan illahi anta maksudi wa ridlo kamatlubi.
Kemudian Berdoa;
YA ILLAHI, Bi ZATILLAHI AKBAR, Jadikan Zikir ini, Suaranya Bergema
dari hatiku , tembak terus menembus Hati Kedua Orang tuaku, terus menembus Nyawa Kedua Orang tuaku, terus Ruh Kedua Orang tuaku danakhirnya Tembuskan ke seluruh lahir dan bathinnya Kedua Orangtuaku
Kekalkan Zikir ini , Indahkan dan sempurnakan Se-sempurna yang sanggup engkau lakukan dengan Qudratdan irodahMu
Abadan-Abadan-Abadan Fikulli Makan Wa Fikulli Zaman
Lahaula Wala Quwata Illa billahil Aliyil Adhiem
—- ALLAHUAKBAR —
Ihsan ke Arwah hamba Allah ( Bp Mursyid )
( Si fulan itu misal Bernama Bp Mursyid )
Contoh 5
Tarik Nafas Baca Kalimat HU….. ( sedalam dalamnya kemudian Tanya Hati nurani bila sudah hati bilang cukup ) Ucapkan illahi anta maksudi wa ridlo kamatlubi.
Kemudian Berdoa;
YA ILLAHI, Bi ZATILLAHI AKBAR, Jadikan Zikir ini, Suaranya Bergema
dari hatiku , tembak terus menembus Hati Arwah hamba Allah ( Bp Mursyid ), terus menembus Ruh Arwah hamba Allah ( Bp Mursyid )
Kemudian Tembuskan ke seluruh lahir dan bathinnya Arwah hamba Allah ( Bp Mursyid )
Kekalkan Zikir ini , Indahkan dan sempurnakan Se-sempurna yang sanggup engkau lakukan dengan Qudratdan irodahMu
Abadan-Abadan-Abadan Fikulli Makan Wa Fikulli Zaman
Lahaula Wala Quwata Illa billahil Aliyil Adhiem
—- ALLAHUAKBAR —
Ihsan ke seluruh Rosul-Rosul Allah dan Ummat Rosul-Rosul Allah
Contoh 6
Tarik Nafas Baca Kalimat HU….. ( sedalam dalamnya kemudian Tanya Hati nurani bila sudah hati bilang cukup ) Ucapkan illahi anta maksudi wa ridlo kamatlubi.
Kemudian Berdoa;
YA ILLAHI, Bi ZATILLAHI AKBAR, Jadikan Zikir ini, Suaranya Bergema
dari hatiku , tembak terus menembus Hati seluruh Rosul-Rosul Allah dan seluruh Ummat Rosul-Rosul Allah, terus menembus Ruh seluruh Rosul-Rosul Allah dan seluruh Ummat Rosul-Rosul Allah Kemudian Tembuskan ke seluruh lahir dan bathinnya seluruh Rosul-Rosul Allah dan seluruh Ummat Rosul-Rosul Allah sejak nabi Adam Alahi Salam hingga Rosullullah ( SollAllahu ala Muhammad )
Kekalkan Zikir ini , Indahkan dan sempurnakan Se-sempurna yang sanggup engkau lakukan dengan Qudratdan irodahMu
Abadan-Abadan-Abadan Fikulli Makan Wa Fikulli Zaman
Lahaula Wala Quwata Illa billahil Aliyil Adhiem
—- ALLAHUAKBAR —
Catatan Penting
1.Ciri-Ciri Ihsan sudah 100% sampai adalah kita mempunyai rasa-perasaan yang membenarkan dan yang dapat berbicara dari dalam hati seakan-akan Zikir ini betul-betul bergema di seluruh Nur Allah dan Zat Allah di sertai rasa Nikmat yang gak bisa di ungkapkan yaitu rasa — Yang Nikmat Luar Biasa—
2. Ciri-Ciri Ihsan sudah100% sampai adalah kita mempunyai rasa-perasaan yang membenarkan dan yang seolah -olah dapat berbicara dari dalam hati seakan-akan Zikir ini betul-betul bergema di hati kita sendiri dan di hatiRosullullah, diseluruh hati para Rosul Allah dan seluruh Umatnya, termasuk semua maklukNya Allah di sertai rasa Nikmat yang gak bisa di ungkapkan yaitu rasa — Yang Nikmat Luar Biasa—

LALU DITUTUP SHOLAWAT INI

Bi’dzatillahi Akbar — Allahu Akbar—
Bismilahi Akbar — Allahu AKbar —
Allauhumma Solli ala Muhammad
Allahumma Solli ala Sayidina Muhammad SAW
Wa Ummati Sayidina Muhammad SAW
Allahumma Solli ala sayidina Hidir AS Wa Ummati Sayidina Hidir AS
Allahumma Solli ala Sayidina Adam AS Wa Ummati Sayidina Adam AS
Allahumma Solli ala Sayidina Idris AS Wa Ummati Sayidina Idris AS
Allahumma Solli ala Sayidina Nuh AS Wa Ummati Sayidina Nuh AS
Allahumma Solli ala Sayidina Hud AS Wa Ummati Sayidina Hud AS
Allahumma Solli ala Sayidina Soleh AS Wa Ummati Sayidina Soleh AS
Allahumma Solli ala Sayidina Ibrohim AS Wa Ummati Sayidina Ibrahim AS
Allahumma Solli ala Sayidina Lutz AS Wa Ummati Sayidina Lutz AS
Allahumma Solli ala Sayidina Ismail AS Wa Ummati Sayidina Ismail AS
Allahumma Solli ala Sayidina Ishaq AS Wa Ummati Sayidina Ishaq AS
Allahumma Solli ala Sayidina Yaqub AS Wa Ummati Sayidina Yaqub AS
Allahumma Solli ala Sayidina Yusuf AS Wa Ummati Sayidina Yusuf AS
Allahumma Solli ala Sayidina Ayub AS Wa Ummati Sayidina Ayub AS
Allahumma Solli ala Sayidina Sueb AS Wa Ummati Sayidina Sueb AS
Allahumma Solli ala Sayidina Harun AS Wa Ummati Sayidina Harun AS
Allahumma Solli ala Sayidina Musa AS Wa Ummati Sayidina Musa AS
Allahumma Solli ala Sayidina Ilyas AS Wa Ummati Sayidina Ilyas AS
Allahumma Solli ala Sayidina Ilyasa AS Wa Ummati Sayidina Ilyasa AS
Allahumma Solli ala Sayidina Zulkifli AS Wa Ummati Sayidina Zulkifli AS
Allahumma Solli ala Sayidina Dawud AS Wa Ummati Sayidina Dawud AS
Allahumma Solli ala Sayidina Yunus AS Wa Ummati Sayidina Yunus AS
Allahumma Solli ala Sayidina Zakaria AS Wa Ummati Sayidina Zakaria AS
Allahumma Solli ala Sayidina Yahya AS Wa Ummati Sayidina Yahya AS
Allahumma Solli ala Sayidina Isa AS Wa UmmatiSayidina Isa AS
Allahumma Solli ala Sayidina Muhammad SAW Wa Ummati Sayidina Muhammad SAW
Huukuki Wajibati Alaiya
Khususon Wa man huwa amilu hadihi Solawat Akbar
WAllahi-TAllahi-Billahi Laillaha illa Allah, Muhammadurrosullullah Haq
WAllahi-TAllahi-Billahi Nur Muhammad Haq
WAllahi-TAllahi-Billahi Nur Allah Haq
WAllahi-TAllahi-Billahi Zat Allah Haq
WAllahi-TAllahi-Billahi Al Mauta Haq, Wa Kursi Haq, Wa Arsy Haq, Wa Jannah Haq, Wa Nar Haq
WAllahi-TAllahi-Billahi
Bi’ Zatilahi Akbar, Bi’ridlollahi Akbar, Bi barokati solawat Akbar Nas’aluka
Mahabatan Akbar, Safaatan akbar, Wa Rohmatan Akbar, Wa Maqfirotan Akbar, Wa Salamatan Akbar, Wa Hafidollahu Akbar, Wa Rizkon Akbar Bi ghoiri Hisab, Wa KaromAllahu Akbar, Wa Ridlollah Akbar, Wa Nikmatan Akbar Bi ihsan bi zatillahi Wajhika Akbar, Wa Maqbulan
Abadan-Abadan-Abadan-Abadan
Fi kulli Makan Wa fi kulli Zaman
Kun Fayakun-Kun Fayakun-Kun Fayakun
—-Allahu Akbar—-Mabes Laskar Khodam Sakti

Makamhaji RT 01/RW 03 Kartasura
(Selatan RS Yarsis solo)
Solo, Jawa tengah
PIN BBM D08153AC

FIRASAT DARI DALAM DIRI

I. Firasat Hati Yang Berdebar

Bila siang hari berdebar-debar

 • Jam 06-07 Bermakna akan berjumpa dengan saudara
 • 07-08 Bermakna akan menangis
 • 08-09 Bermakna akan menjadi bahan gunjingan
 • 09-10 Bermakna akan mendapat rejeki
 • 10-11 Bermakna akan berjumpa taman lama
 • 11-12 Bermakna akan mendapat kabar baik
 • 12-13 Bermakna akan mendapat undangan
 • 13-14 Bermakna akan mendapat kejutan
 • 14-15 Bermakna akan kebaikan
 • 15-16 Bermakna akan terjadi perselisihan
 • 16-17 Bermakna akan mendapat kesusahan

Bila malam hari berdebar-debar

 • Jam 18-19 Bermakna akan mendapat kabar baik
 • 19-20 Bermakna akan berjumpa dengan orang yang disayangi
 • 20-21 Bermakna akan mendapat pertolongan
 • 21-22 Bermakna akan berjumpa dengan orang yang diharap-harapkan
 • 22-23 Bermakna akan berjumpa dengan orang yang diharap-harapkan
 • 23-24 Bermakna akan mendapat rezeki
 • 24-01 Bermakna akan berjumpa dengan teman lama
 • 01-02 Bermakna akan mendapat undangan
 • 02-03 Bermakna akan mendapat kebahagian
 • 03-04 Bermakna akan mendapat kesusahan
 • 04-05 Bermakna akan mendapat penghargaan
 • 05-06 Bermakna akan mendapat rezeki

II. Firasat Kedutan

 • Seluruh bagian tubuh berkedut, bermakna akan menghadapi banyak urusan.
 • Kepala sebelah kiri, bermakna akan mendapat rezeki besar.
 • Kepala sebelah kanan, bermakna akan mendapat pujian orang banyak.
 • Kening, bermakna akan mendapat uang atau kebahagiaan.
 • Alis sebelah kiri berkedut, bermakna akan bertemu dengan orang yang dicintai, baik keluarga atau orang lain.
 • Bila alis sebelah kanan berkedut, bermakna akan bertemu kekasih.
 • Kulit mata berkedut sebelah kiri, bermakna akan bertemu dengan orang-orang tua yang dicintai.
 • Kulit mata berkedut sebelah kanan, bermakna anda akan menangis karena akan mendapatkan kejadian yang menyakitkan.
 • Daun telinga kiri bekedut, bermakna akan mendapat kesusahan atau kejadian yang menyakitkan.
 • Daun telinga kanan berkedut, bemakna akan mendapat uang tak terduga.
 • Pipi sebelah kanan berkedut, bermakna akan mendapat pekerjaan yang menyenangkan.
 • Pipi sebelah kiri berkedut, bermakna akan mendapat kesenangan dan pujian dari masyarakat.
 • Sikut sebelah kanan berkedut, bermakna akan merasakan jatuh cinta.
 • Sikut sebelah kiri berkedut, bermakna akan bertemu saudara jauh.
 • Telapak tangan sebelah kanan berkedut, bermakna akan mendapat uang yang tidak diduga dalam waktu dekat.
 • Telapak tangan sebelah kiri berkedut, bermakna akan mendapat kesenangan.
 • Kaki sebelah kanan berkedut, bermakna akan berpergian jauh.
 • Kaki sebelah kiri berkedut, bermakna akan mendapat kesusahan.
 • Jari manis berkedut, bermakna akan ada orang yang mengajak tukar cincin.

III. Firasat Telinga Berdenging

Telinga kanan berdenging

 • Jam 06-07 pagi, bermakna akan mendapat kabar buruk.
 • Jam 07-08 pagi, bermakna akan difitnahkan orang yang menjadikan guncingan orang.
 • Jam 08-09 pagi, bermakna akan berencana pergi jauh dan entah itu sendiri atau bersama orang lain.
 • Jam 09-10 pagi, bermakna akan ada berita yang kurang menyenangkan tentang keluarga.
 • Jam 10-11 pagi, bermakna akan ada penghalang dari rencana perjalanan anda sebaiknya ditunda atau dibatalkan dulu.
 • Jam 11-12 siang, bermakna akan ada khabar yang kurang mengenakkan yang datangnya bersamaan dengan surat yang akan diterima dalam waktu dekat.
 • Jam 12-13 siang, bermakna akan ada saudara jauh yang datang dengan membawa cerita lama.
 • Jam 13-14 siang, bermakna akan ada ajakan maka-makan.
 • Jam 14-15 siang, bermakna akan ada sesuatu yang membahayakan anda dalam waktu dekat.
 • Jam 15-16 sore, bermakna akan ada berita dari keluarga yang entah itu yang menyenangkan atau menyedihkan.
 • Jam 16-17 sore, bermakna akan ada perjalanan jauh yang akan anda lakukan dalam waktu dekat.
 • Jam 17-18 sore, bermakna anda sedang menjadi pembicaraan banyak orang.
 • Jam 18-19 sore, bermakna akan ada sesuatu yang berharga pergi meninggalkan anda.
 • Jam 19-20 malam, bermakna akan mendapat berita buruk dari kalangan sendiri.
 • Jam 20-21 malam, bermakna akan ada keberuntungan yang besar untuk anda.
 • Jam 21-22 malam, bermakna akan ada yang mengancam anda.
 • Jam 22-23 malam, bermakna akan ada berita yang baik datang kepada anda.
 • Jam 23-24 malam, bermakna akan ada seseorang yang jatuh cinta.
 • Jam 24-01 pagi, bermakna akan ada sesuatu wejangan yang diberikan oleh orang tua.
 • Jam 01-02 pagi, bermakna akan ada perselisihan antara kerabat sendiri.
 • Jam 02-03 pagi, bermakna segala perjalanan yang ada kerjakan akan selamat sampai tujuan.
 • Jam 03-04 pagi, bermakna akan ada yang sesuatu yang hilang yang anda nilai sangat berharga.
 • Jam 04-05 pagi, bermakna akan ada sesuatu yang merugikan anda jika anda seorang pekerja anda akan diberi peringatan dari pimpinan.
 • Jam 05-06 pagi, bermakna akan ada orang yang akan mencelakakan anda.

Telinga kiri berdenging

 • Jam 06-07 pagi, bermakna akan ada tamu yang menguntungkan dalam waktu dekat.
 • Jam 07-08 pagi, bermakna akan melakukan perjalan jauh dalam waktu dekat.
 • Jam 08-09 pagi, bermakna akan kedatangan keluarga dekat.
 • Jam 09-10 pagi, bermakna akan mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan.
 • Jam 10-11 pagi, bermakna akan selamat dalam perjalanan yang akan datang.
 • Jam 11-12 siang, bermakna akan kedatangan keluarga dari seberang lautan.
 • Jam 12-13 siang, bermakna akan terserang penyakit dalam waktu dekat.
 • Jam 13-14 siang, bermakna akan kehilangan saudara jauh.
 • Jam 14-15 siang, bermakna akan kedatangan tamu.
 • Jam 15-16 sore, bermakna akan bepergian jauh baik beurusan usaha atau urusan kerja, sendiri atau bersama-sama.
 • Jam 16-17 sore, bermakna akan ada sanak saudara yang hendak bertamu.
 • Jam 17-18 sore, bermakna dalam waktu dekat akan mendapat keuntungan besar bagi usaha dagang yang dirintis dan dalam waktu dekat akan naik pangkat bagi pekerjaan.
 • Jam 18-19 malam, bermakna akan mendapat kebahagiaan dan keselamatan.
 • Jam 19-20 malam, bermakna akan menerima pernyataan cinta dari seseorang dalam waktu dekat ini.
 • Jam 20-21 malam, bermakna akan kedatangan tamu penting.
 • Jam 21-22 malam, bermakna akan menerima undangan perkawinan dari teman dekat.
 • Jam 22-23 malam, bermakna akan kedatangan pencuri.
 • Jam 23-24 malam, bermakna akan menghadapi penghalang dalam mengurus perkara yang sedang dihadapi.
 • Jam 24- 01 pagi, bermakna semua cita-cita akan yang direncanakan akan segera tercapai.
 • Jam 01- 02 pagi, bermakna akan menerima kabar yang sangat menyengkan.
 • Jam 02- 03 pagi, bermakna akan ada perseturuan dalam keluarga.
 • Jam 04- 05 pagi, bermakna and akan mendapat usaha pekerjaan baru.
 • Jam 05- 06 pagi, bermakna akan ada musyawarah dan mufakat dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh anda sebagai jalan keluarnya.

IV. Firasat Bersin

 • Jam 06-07 pagi, bermakna akan ada ajakan untuk makan-makan.
 • Jam 07-08 pagi, bermakna akan ada keberuntungan yang tak terduga.
 • Jam 08-09 pagi, bermakna akan ada orang yang menghina anda.
 • Jam 09-10 pagi, bermakna akan ada keberhasilan dari urusan yang anda usahakan.
 • Jam 10-11 pagi, bermakna anda menjadi pembicaraan orang banyak.
 • Jam 11-12 siang, bermakna akan ada sesuatu perselisihan yang menghawatirkan antara anda dengan teman anda.
 • Jam 12-13 siang, bermakna akan ada berita yang menyenangkan dari luar daerah.
 • Jam 13-14 siang, bermakna akan ada penghalang dalam setiap rencana anda yang menyebabkan kegagalan.
 • Jam 14-15 siang, bermakna akan ada orang yang akan mencelakakan diri anda.
 • Jam 15-16 sore, bermakna akan ada berita yang kurang mengenakkan dari kerabat sendiri.
 • Jam 16-17 sore, bermakna akan ada sesuatu yang mehalang-halangi niat biak anda.
 • Jam 17-18 sore, bermakna akan ada sesuatu sebab yang mengganggu kesehatan anda.
 • Jam 18-19 malam, bermakna akan ada pemberian yang menggembirakan dari atasan anda.
 • Jam 19-20 malam, bermakna seandainya anda memiliki seorang kekasih ini, merupakan taanda yang berarti si dia sedang merindukan anda.
 • Jam 20-21 malam, bermakna akan ada pencuri yang akan mengunjungi anda.
 • Jam 21-22 malam, bermakna akan ada suatu barang yang dinilai berharga pergi meninggalkan anda.
 • Jam 22-23 malam, bermakna akan ada perjumpaan antara anda dengan seorang karib yang lama diperantauan.
 • Jam 23-24 malam, bermakna akan ada peristiwa yang menyusahkan yang menghambat perjalanan anda.
 • Jam 24-01 pagi, bermakna bagi anda yang telah berumah tangga di harapkan dapat menghindari perselisihan yang akan terjadi.
 • Jam 01-02 pagi, bermakna akan ada khabar yang kurang mengenakkan jiwa dan hati anda yang datangnya dari luar daerah.
 • Jam 02-03 pagi, bermakna akan ada undangan yang datang kepada anda untuk dapat menghadiri suatu perayaan.
 • Jam 03-04 pagi,bermakna akan ada teguran dari pimpinan untuk anda.
 • Jam 04-05 pagi,bermakna akan ada penyambutan dari anda untuk tamu yang datang dari jauh.
 • Jam 05-06 pagi, bermakna akan ada rasa yang sangat menggambarkan kenikmatan dan kebahagiaan kepada anda.
Mabes Laskar Khodam Sakti

Makamhaji RT 01/RW 03 Kartasura
(Selatan RS Yarsis solo)
Solo, Jawa tengah
PIN BBM D08153AC