ISMUL A’DHOOM

Sayyidina Ummarah bin Zaid R.A adalah salah seorang dari perawi-perawi hadist yang mengkhususkan diri mereka untuk memperhatikan hadist-hadist yang bersangkutan dengan masalah Al-Asma Allah Al-Husna. Beliau mengatakan,” telah lama saya berusaha untuk dapat mengetahui mengenai Al-Asma ini. Saya tanyakan kepada ahli-ahli ilmu namun saya tidak dapat menemukan seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada saya. Setelah cukup lama akhirnya saya bertemu dengan seorang yang sikapnya penuh semangat dan dia sangat ahli dalam bidang ‘ Istinbathul Ulum ‘ mengeluarkan suatu ma’na dari suatu dalil. Beliau adalah salah seorang dari keturunan Rasul SAW. Seorang yang Alim, banyak beribadah, dan sangat ketat menjaga dirinya dan doanya cepat terkabul.

Maka saya tanyakan kepada beliau mengenai asma yang dinyatakan dalam hadist bahwa barangsiapa yang memelihara keseluruhannya maka dia akan masuk surga. Pada mulanya beliau tampak enggan dan berkeberatan memberitahukannya kepada saya. Namun setelah beberapa saat dia menanggapi saya dan memperhatikan saya. Kemudian beliau berkata kepada saya, kalau bukan karena kepercayaanku padamu dan aku ketahui bahwa engkau betul-betul bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk mendapatkan ilmu , maka dia takkan kuberitahukan kepadamu. Oleh karena itu janganlah engkau mengajarkannya kepada sembarang orang terkecuali yang betul-betul engkau percayai. Karena didalamnya terdapat Ismullah Al-A’dhom yang jika engkau berdoa dengannya maka doamu pasti dikabulkan-NYA.

Kemudian beliau berkata lagi, jika engkau akan berdo’a dengan asma yang dimaksudkan itu, maka engkau berpuasalah terlebih dahulu pada hari kamis dan berdoalah dengan asma itu pada waktu malam jum’atnya setelah lewat tengah malam (waktu sahar), dan ketahuilah DEMI ALLAH yang Tiada Tuhan Kecuali Dia, jika seorang mukmin berdoa dengan doa itu pasti dikabulkan Allah Ta’ala. Seandainya yang dia minta adalah untuk dapat berjalan diatas air atau ditengah udara, maka itupun akan dikabulkan-NYA.
Setelah saya mendengar penjelasan beliau, maka saya berkata,” Jelaskanlah kepada saya Asma-Asma yang dimaksud dan Allah selamanya merahmatimu.” Maka beliau berkata, asma-asma itu terdapat dikitab Allah, yaitu :

بسم الله الرحمن الرحيم
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها
يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يامالك يامحيط يا قدير ياعليم ياحكيم ياتواب يابصير ياواسع ياسميع يابديع ياكافي ياروف ياشاكر ياواحد ياغفورياحليم ياقابض ياباسط باحي ياقيوم ياعلي ياعظيم ياولي ياغني ياقائم ياوهاب ياسريع ياخبير يارقيب ياحسيب ياشهيد ياعفو يامقيت ياوكيل يافاطر ياقاهر ياظاهر ياقادر يالطيف يامحي يامميت يانعم المولى يانعم النصير ياحفيظ اقريب يامجيب ياحميد يامجيد يافعال لمايريد ياودود ياكبير يامتعالي يامنان ياخلاق ياصادق ياوارث ياباعث ياكريم ياحق يامبين يانور ياهادي يافتاح اشكور ياغفار ياقابل التوب ياشديد العقاب ياذا الطول ياحي يارزاق ياذاالقوةالمتين يابر يامليك يامقتدر يارب المشرقين يارب المغربين ياذاالجلال والاكرام يااول يااخر ياظاهر ياباطن يامالك ياقدوس ياسلام يامومن يامهيمن ياعزيز ياجبار يامتكبر ياخالق يابارئ يامصور يامبدئ يامعيد يااحد ياصمد اللهم انى اسالك يا الله بسمك العظيم الاعظم وبحق اسمائك الحسنى ان تيسرلى حاجتى وان تقضى مقصودي…

Wa lillahil asmaa-ulhusna faad’uuhu biha….
Yaa Allah, Yaa Robbi, Yaa Rohman,Yaa Rohiim, Yaa Maliik, Yaa Muhiith, Yaa Qodiir, Yaa ‘Aliim, Yaa Hakiim, Yaa Tawwabu, Yaa Bashiiru, Yaa Wasii’u, Yaa Samii’u, Yaa Badii’u, Kaafi, Yaa Rouufu, Yaa Syaakiru, Yaa Wahiidu, Yaa Ghofaaru, Haliimu, Yaa Qoobidhu, Yaa Baasithu, Yaa Hayyu, YaaQoyyumu, Yaa ‘Aliyyu, Yaa ‘Adhiimu, Yaa Waliiyu, Yaa Ghoniyyu, Yaa Qoo-imu, Yaa Wahaabu, Yaa sarii’u, Yaa Khobiiru, Yaa RoQiibu, Yaa Hasiibu, Yaa Syahiidu, Yaa ‘Afuwwu, Yaa Muqiitu, Yaa wakiilu, Yaa Muhyii, Yaa Mumiitu, Yaa Faathiru, Yaa Dhohiiru, Yaa Qodiiru, Yaa Lathiifu, Yaa Ni’mal maula Yaa Ni’man Nashiiru, Yaa Hafiizhu, Yaa Qoriibu, Yaa Mujiibu, Yaa Hamiidu, Yaa Majiidu, Yaa Fa’alu limaayuriidu, Yaa Waduudu, Yaa Kabiiru, Yaa Muta’aalii, Yaa Mannaanu, Yaa Kholaaqu, Yaa Shoodiqu, Ya Waaritsu, Yaa Baa’itsu, Yaa Kariimu, Yaa Haqqu, Yaa Mubiinu, Yaa Nuuru, Yaa Hadii, Yaa Fattahu, Yaa Syakuuru, Yaa Ghofaaru, Yaa Qoobiluttaubi, Yaa Syadiidal ‘Iqoobi Yaa Dzath-thouli, Yaa Hayyu, Yaa Rozaqqu, Yaa Dzal Quwwatil matiinu, Yaa Barru, Yaa Maliiku, Yaa Muqtadiru, Yaa Robbal Masyriqoini Yaa Robbal Maghribaini, Yaa Dzal Jalaali Wal Ikroomi, Yaa Awwalu, Yaa Akhiiru, Yaa Zhoohiru, Yaa Baathinu, Yaa Maliku, Yaa Quddus, Yaa Salaamu, Yaa Mu’miinu, Yaa Muhaimiinu, Yaa ‘Aziizu, Yaa Jabbaaru, Yaa Mutakabbiru, Yaa Khooliqu, Yaa Barii’u, Yaa Mushowwiiru, Yaa Mubdi-u, Yaa Mu’iidu, Yaa Ahadu, Yaa Shomadu……… Allahumma inni as-aluka Yaa Allah bismikal ‘Adhiimu wa bihaqqi Asmaa-ikal Husna inni taisirlii Haajati wa antaqdhi maqshuudii……( Hajat kita )

Dan Hanya bagi Allah semua Asma-Asma yang Indah, dan memintalah dengan Nama-NYA……. Wahai Allah, Wahai Tuhan, Wahai Sang Maha Pengasih, Wahai Sang maha Penyayang,Wahai Yang Maha Merajai, Wahai Yang Menggenggam Segala Sesuatu, Wahai Yang Maha Kuasa, Wahai Yang Maha Mengetahui, Wahai Yang Maha Bijaksana, Wahai Yang Maha Menerima Taubat, Wahai Yang Maha Melihat, Wahai Yang Maha Luas ( Anugerahnya ), Wahai Yang Maha Mendengar,Wahai Engkau Yang menciptakan yang Baru (tanpa contoh),Wahai Yang Mencukupi, Wahai Yang Maha Belas Kasihan, Wahai Yang Menerima Syukur, Wahai Yang Maha Esa, Wahai Yang Maha Pengampun, Wahai Yang Maha Penyabar,Wahai Yang Menyempitkan, Wahai Yang Melapangkan, Wahai Yang Maha Hidup, Wahai Yang Berdiri Sendiri, Wahai Yang Maha Tinggi, Wahai Yang Maha Agung, Wahai Yang Maha Menguasai, Wahai Yang Maha Kaya, Wahai Yang Maha Berdiri Sendiri, Wahai Yang Maha Pemberi, Wahai Yang Maha Cepat, Wahai Yang Maha Waspada, Wahai Yang Maha Mengawasi, Wahai Yang Maha Menghitung, Wahai Yang Maha Menyaksikan,Wahai Yang Maha Memaafkan, Wahai Yang Maha Menjaga, Wahai Yang Maha Mengurusi, Wahai Yang Menciptakan, Wahai Yang Maha Memaksa, Wahai Yang Dhohir Kekuasaannya, Wahai Yang Berkuasa, Wahai Yang Maha Lembut, Wahai Yang Menghidupkan, Wahai Yang Mematikan, Wahai Sebaik-baik Dzat Yang Menguasai, Wahai Sebaik-baik Dzat Yang Menolong, Wahai Sang Maha Pemelihara, Wahai Yang Maha Dekat, Wahai Yang Maha Mengabulkan Doa, Wahai Yang Maha Terpuji, Wahai Yang Maha Mulia,Wahai Yang Maha Mengerjakan segala sesuatu yang Dikehendaki, Wahai Yang Maha Membuat Rasa Kasih sayang, Wahai Yang Maha Besar, Wahai Yang Maha Tinggi, Wahai Yang Memberi Karunia, Wahai Yang Maha Pencipta, Wahai Yang Maha Benar, Wahai Yang Maha Mewarisi, Wahai Yang Maha Membangkitkan, Wahai Yang Maha Mulia ( Pemurah ), Wahai Yang Maha Menetapkan, Wahai Yang Maha Menjelaskan, Wahai Yang Maha Menerangi,Wahai Yang Memberi Petunjuk, Wahai Yang Membukakan Pintu Rahmat, Wahai Yang Maha Berterima Kasih, Wahai Yang Maha Pengampun, Wahai Yang Maha Menerima Taubat, Wahai Dzat Yang sangat Pedih Siksanya, Wahai Yang Maha Berkuasa, Wahai Yang Maha Hidup, Wahai Yang Memberi Rezki, Wahai Yang Maha Kuat / Kokoh, Wahai Yang Maha Melepaskan, Wahai Yang Maha Merajai, Wahai Yang Maha sangat Berkuasa, Wahai Tuhan Yang Menguasai Dua Ufuk Timur dan Dua Ufuk Barat, Wahai Yang Maha Agung dan Maha Mulia, Wahai Yang Maha Awal, Wahai Yang Maha Akhir, Wahai Yang Maha Dhohir kekuasaannya, Wahai Yang tidak kelihatan Dzatnya, Wahai Yang Maha Merajai, Wahai Yang Maha Suci, Wahai Yang Maha Memberi Keselamatan, Wahai Yang Maha Memberi Keamanan, Wahai Yang Maha Mengamati, Wahai Yang Maha Perkasa / Mulya, Wahai Yang Maha Pemaksa, Wahai Yang Mempunyai Kebesaran, Wahai Yang Maha Menciptakan, Wahai Yang Maha Melepaskan, Wahai Yang Membentuk Rupa, Wahai Yang Maha Memulai, Wahai Yang Maha Mengembalikan, Wahai Yang Tunggal / Esa, Wahai Yang menjadi tempat Meminta, Aku meminta kepada-MU Ya Allah, dengan menyebut Nama-MU yang Agung yang Di Agungkan dan dengan Haq Asma-MU yang Indah , semoga Engkau memudahkan Hajatku dan mengabulkan maksudku ……( Sebut Niat )

Setelah Ummarah menceritakan pengalamannya itu dan menyebutkan tertib Asma diatas, beliau mengatakan lagi,” Maka saya pun berdo’a dengan Asma tersebut dan tidak hanya sekali saya buktikan bahwa betul sangat cepat terkabulnya apa yang saya minta. Dan ada pula sejumlah jama’ah yang telah menyalinnya dari saya dan semuanya mengatakan betul sangat cepat ijabahnya. ”

Selain dari beliau, juga Al-Qadhi Majduddin As-Syairazi, setelah menyebutkan beberapa sanad yaitu sumber dari mana dia mendapatnya, dia mengatakan “ DEMI ALLAH yang Tiada Yuhan kecuali Dia, saya telah berdoa dengan asma tersebut pada saat saya berada dalam ketakutan terhadap satu bahaya yang akan menimpa diri saya, maka saya diselamatkan Allah dari bahaya itu.”

Sempurna Syarah Al-Ismul A’dhoom.
Nukil Min Kitabi Al-Qirthas- Syarah Ratib Al-Attas
( Al- Habib Ali bin Hasan Al Atthos, R.a. Shohibu Masyhad )
Mabes Laskar Khodam Sakti

Jl. Elang Raya , Gonilan, Kartasura

Solo, Jawa tengah
WA 082137980096

koin banyak hoki1000

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.