DOA AWAL TAHUN

Tirto Mangkubumi
ASSALAMU’ALAIKUM.WR.WB
Ada doa yg mgkn bs jd referensi kt u/melepaskan akhir tahun ini dan doa menyambut tahun berikutnya. Insya Allah dgn mengharapkan Rahmat, Hidayah serta Ridho-Nya di Tahun yang akan datang, sehingga memperkuat keimanan kita kepada Allah SWT.

Bismillahir-rahmanir-rahim, Alhamdulillahi rabbil alamin.

Allahumma inni as-aluka an tushalliya wa tusallima ‘ala sayyidina muhammadin wa ‘ala sa’iril anbiya’i wal mursalin, wa ‘ala alihim wa shahbihim ajma’in, wa an taghfira li ma madha wa tahfazhani fima baqiya ya arhamar rahimin.

Allahumma hadzihi sanatun jadidatun muqbilah, lam a’mal fib-tida’iha ‘amalan yuqarribuni ilaika zulfa ghayra tadharru’i ilayka fa as-aluka an tuwaffiqani lima yurdhika ‘anni minal-qiyami lima laka ‘alayya min tha’atik, wa alzimniyai-ikhlasha fihi liwajhikal-karimi fi’ibadatik, wa as-aluka itmama dzalika ‘alayya bifadhlika wa rahmatik.

Allahumma inni as-aluka khayra hadzihis sanatil muqbilah, yumnaha wa yusraha wa amnaha wa salamataha, wa a’udzu bika min syururiha wa shududiha wa ‘usriha wa khawfiha, wa halakatiha wa arghabu ilayka an tahfazha ‘alayya fiha dinil-ladzi huwa ‘ishmatu amri wa dunyayal-lati fiha ma’asyi, wa tuwaffiqani fiha ila ma yurdhika ‘anni fi ma’adi, ya akramal akramin, ya arhamar-rahimin.

Allahumma anta amartana bidu’a’ika wa wa’adtana bi-ijabatika wa qad da’awnaka kama amartana fa-ajibna kama wa’adtana ya dzal-jalali wal-ikram, innaka la tukhliful-mi’ad. Allahumma ma qadarta lana fi hadzal’amil-jadidi min khayrin wa syara’tu fihi bitawfiqika wa taysirika fatammimhu lana bi-ahsanil-wujuhu kulliha wa ashwabiha wa ashfaha, fa innaka ‘ala ma tasya’u qadir, wa bil-ijabati jadir, ni’mal-mawla wa ni’man-nashir. Wa ma qadarta lana fihi min syarrin wa tuhadzdziruna minhu fashrifhu ‘anna ya hayyu ya qayyumu ya arhamar-rahimin.

Allahumma inni nas-aluka bikullis-min huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw ‘allamtahu ahadan min khalqika awis-ta’tsarta bihi fi ‘ilmil-ghaybi ‘indaka an taj’alana wa walidina wa awladana wa ahlana wa azwajana wa masyayikhana wa jami’al muslimina wal-muslimati wal mu’minina wal mu’minati min a’zhami ‘ibadika nashiban fi kulli khayrin taqsimuhu fi hadzihis-sanati wa nurin tahdi bihi wa rahmatin tansyuruha wa rizqin tabsuthuhu wa dhurrin taksyifuhu wa bala’in tarfa’uhu wa fitnatin tashrifuha wa ‘afiyatin tamunnu biha.

Allahummaf’al bina wa bihim ‘ajilan wa ajilan fid-dunya wal akhirati ma anta lahu ahlun wa la taf’al bina wa bihim ma nahnu lahu ahlun, innaka ghafurun halim, jawadun karim, ra’ufur-rahim.

Wa shallallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in, warzuqna kamalal-mutaba ati lahu zhahiran wa bathinan ya arhamar-rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati ‘amma yashifun, wa salamun ‘alal mursalina wal-hamdu lillahi rabbil-alamin.

Artinya:
“Dengan nama allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar Engkau melimpahkan kesejahteraan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, dan kpd semua Nabi dan Rasul, juga kpd keluarga mereka dan para sahabat mereka. Dan aku memohon kepada-Mu agar Engkau mengampuniku atas dosaku yang telah lalu dan memeliharaku pada usiaku yang tersisa, wahai Yang Paling Penyayang diantara yang penyayang.

Ya Allah, tahun baru telah datang, tidak ada amal yang aku kerjakan diawalnya yang dapat mendekatkanku kepada-Mu sedekat-dekatnya selain ketundukanku kepada-Mu agar Engkau memberikan petunjuk kepadaku untuk melakukan apa yang membuat-Mu ridha terhadapku berupa kewajiban terhadap-Mu dengan mentaati-Mu, dan jadikanlah aku selalu ikhlas mengharapkan keridhaan-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan aku memohon kepada-Mu agar Engkau menyempurnakan itu bagiku berkat anugerah-Mu dan rahmat-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan tahun yang akan datang ini, baik keberkahannya, kemudahannya, keamanannya, maupun keselamatannya. Dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukannya, penolakannya, kesulitannya, hal-hal yang menakutkan padanya, dan kebinasaannya. Dan aku berharap kepada-Mu agar pada tahun itu Engkau memelihara diriku, agamaku, yang merupakan pemeliharaan urusanku, dan duniaku, yang merupakan tempat kehidupanku, dan agar Engkau memberikan taufik pada tahun itu untuk mengerjakan apa yang membuat-Mu ridha kepadaku pada hari akhir nanti, wahai Yang Paling Mulia diantara yang mulia, wahai Yang Paling Penyayang diantara yg penyayang.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan kami untuk berdo’a kepada-Mu dan Engkau telah menjanjikan kepada kami untuk menerimanya. Kami telah berdoa kepada-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan kepada kami, maka terimalah doa kami sebagaimana yang Engkau janjikan kepada kami, wahai Dzat yang memiliki kebesarab dan kemuliaan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

Ya Allah, apa yang telah Engkau tentukan untuk kami pada tahun yang baru ini berupa kebaikan dan Engkau tentukan dengan taufik-Mu dan kemudahan-Mu, sempurnakanlah ia untuk kami dengan sebagus-bagusnya dan sesempurnanya. Karena, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas apa yang Engkau inginkan dan Maha Berkuasa untuk memenuhi permohonan. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang mengurus dan sebaik-baik yang menolong. Dan apa saja yang telah Engkau takdirkan untuk kami pada tahun itu berupa keburukan dan Engkau mengingatkan kami darinya, hindarkanlah kami dari keburukan itu, wahai Yang Mahahidup, wahai Yang Senantiasa Mengurus hamba-Nya, wahai Yang Paling Penyayang diantara yang penyayang.

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau Engkau menurunkannya dalam kitab-Mu, atau Engkau mengajarkannya kepada seorang makhluk-Mu, atau Engkau miliki didalam ilmu yang ghaib disisi-Mu, kami memohon kepada-Mu agar Engkau menjadikan kami, orangtua kami, anak-anak kami, keluarga kami, istri-istri kami, guru-guru kami, dan semua muslimin-muslimat dan mukminin-mukminat, tergolong hamba-hamba-Mu yang mendapatkan bagian yang paling besar dalam setiap kebaikan yang Engkau bagi tahun ini, cahaya yang Engkau berikan petunjuk dengannya, rahmat yang Engkau sebarkan, rizqi yang Engkau berikan, bahaya yang Engkau hindarkan, musibah yang Engkau hilangkan, fitnah yang Engkau palingkan, dan afiat yang Engkau anugerahkan.

Ya Allah, lakukanlah terhadap kami dan terhadap mereka, baik dimasa segera dan dimasa datang didunia dan diakhirat, yang baik menurut Engkau, dan janganlah Engkau lakukan terhadap kami dan terhadap mereka yang baik menurut kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyantun, Maha Pemurah, Mahamulia, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, dan kepada keluarga serta para sahabatnya. Dan berikanlah kepada kami kesempurnaan dalam mengikuti beliau, baik lahir maupun bathin, wahai Yang Paling Penyayang diantara yang penyayang. “Mahasuci Tuhanmu, yang memiliki keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.”
Mabes Laskar Khodam Sakti

Jl. Elang Raya , Gonilan, Kartasura

Solo, Jawa tengah
WA +6285879593262

koin banyak hoki1000

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.