SHOLAT BATIN KANGGO NYENYUWUN NUGRAHANING PANGERAN

“Adegku manusa kurda, rukukku jati sampurna, sujudku wujuding suksma, lungguhku barenging nyawa, gleger jager wangsul nugraha”

Kapatrapake saben jam 3 bengi ngadeg ana satengahing latar utara satengahing ara-ara. Insya Allah ora suwe enggal katularan sih wahyu nugrahaning Pangeran kang metu saka ing kaelokan.Mabes Laskar Khodam Sakti

Jl. Elang Raya , Gonilan, Kartasura

Solo, Jawa tengah
WA 082137980096

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.