AMALAN KESELAMATAN LAHIR BATIN

Wahyu taqwa
[email protected]

SUBHANA DZIL ‘IZZATI WAL JABARUUT 313X SELAMA 7 HARI
SUBHANA DZIL QUDRATI WAL MALAKUUT 313X SELAMA 7 HARI
SUBBUUHUN QUDDUSUN RABBUNA WA RABBUL MALAAIKATI WAR RUUH 313XSELAMA 7 HARI
TA’AZZAZTU BIDZIL-’IZZATI WAL JABARUUT, WA TAWAKKALTU ‘ALAL HAYYIL-LADZII LAA YAMUUT, SYAAHATIL WUJUUHU WA ‘AMIYATIL-ABSHAARU, WA TAWAKKALTU ‘ALAL- WAAHIDIL QAHHAAR. 313X SELAMA 7 HARI

“Aku menjadi kuat dengan pertolongan Dzat yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Aku berserah diri kepada Dzat yang senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Sungguh buruk wajah-wajah itu dan buta pandangan-pandangan itu. Dan aku berserah diri kepada Dzat yang Maha Tunggal lagi Maha Memaksa”.

Khasiat multifungsi tapi lebih condong untuk kanuragan dan keselamatan tingkat tinggi atau pagaran badan. Jika kita menghadapi orang Dzalim atau bertemu binatang buas, bacalah amalan/doa diatas, yang berasal dari Syekh Ahmad bin Musa bin Ujail Al-Yamani, salah seorang ulama yang masyhur, Insya Allah kita akan selamat, dan orang itu/binatang itu hanya dapat berbicara atau melakukan sesuatu yang baik terhadap kita, tidak dapat membahayakan kita, demikian yang disebutkan dalam kitab “An-Nujum Az-Zahirah”, karya Habib Zein bin Ibrahim bin Semith.Mabes Laskar Khodam Sakti

Jl. Elang Raya , Gonilan, Kartasura

Solo, Jawa tengah
WA 082137980096

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.