PEGANGAN PARA PENDEKAR KELIMA

Salam Persahabatan….
Berikut ini merupakan pegangan wajib bagi para Pendekar di dalam meningkatkan kekuatan badan secara lahir dan bathin…
Sehingga menjadi Pendekar yang linuwih, digdaya baik fisik maupun rohani.
 
Lelaku Yang Dikerjakan :
  1. Puasa mutih selama 3 hari di mulai pada hari Sabtu Kliwon…
  2. Sebelumnya hendaknya diawali dengan lelaku sesuci dhahir dan bathin dengan…
  3. Mandi besar pada pukul 12 malam…
  4. Dilanjutkan dengan mengerjakan 2 rokaat sholat sunnah hajat…
  5. Kemudian membaca do’a Ismu Paneguhan Wakhdiyat sebanyak 3x ulangan dengan penuh kesungguhan (cipta)
  6. Akhiri dengan do’a permohonan petunjuk kepada Allah Raja Diraja Alam Semesta….
  7. Do’a Ismu wajib diamalkan setiap selesai melaksanakan sholat wajib baik ketika masih dalam masa lelaku maupun sesudahnya (istiqomah) cukup 1x saja…
  8. Setelah tiba masa lelaku di hari ke-tiga (terakhir) hendaknya tidak tidur semalaman suntuk hingga tiba waktunya terbit fajar di hari penghabisan….
  9. Lebih afdhol bila anda mengundang 7 orang tetangga untuk selamatan nasi ketan….
Do’a Ismu Yang Diamalkan :
 
“Shalalahu alaihi wasallam…
Sang luwih mulya pangluputku hu Allah….
Aja ngrasa tan badan lara…
Nyipta ibadati tunggal badan lan nyawa…
Tunggal dzat lan sifat aja lara…
Hu dzatullah….
Sifatullah…
Af’alullah…
Asma Allah…
Teguh langgeng tan kena owah gingsir…
ingsun winadahan manik sa’mrica binubut gedene…
Kinunci wesi pulosari…
Ginedang wesi kuning …
Teguh tan kena winengkang…
Tuktek lemer tan ana karasa…
Sir Allah, dzatullah….
Yaa ingsun ngancik sajroning Allah…”
 
Demikian sedikit pengetahuan yang dapat penulis persembahkan….
Semoga bermanfaat bagi mereka yang gemar mengasah jatidiri…
Wasallaam…
Mabes Laskar Khodam Sakti

Jl. Elang Raya , Gonilan, Kartasura

Solo, Jawa tengah
WA 082137980096

koin banyak hoki1000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.